Mikeš, J., & Hlavatý, J. (2020). Možnosti využití virtuálních laboratoří při výuce chemie na středních školách. Chemické Listy, 114(4), 291–294. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3588