Bejček, J., Spiwok, W., Kmoníčková, E., Ruml, T., & Rimpelová, S. (2021). Kardioglykosidy: terapeutický potenciál pro léčbu nádorových onemocnění. Chemické Listy, 115(1), 4–12. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3766