Pospíšil, M. (2021). České hnědé uhlí jako cenný zdroj uhlíku pro chemický průmysl. Chemické Listy, 115(3), 125. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3802