Dvořáková Ruskayová, P., Tocháčková, A., & Šilhan, M. (2021). Koelektrolýza jako nástroj pro výrobu hodnotných chemických látek. Chemické Listy, 115(3), 134–137. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3804