Skřehot, P. A., Marek, J., & Ptáčková, V. (2021). Nové legislativní změny týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Chemické Listy, 115(3), 158–160. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3808