Dyntar, J., Lachman, J., Menčíková, A., & Botek, M. (2021). Využití dynamické simulace při plánování a rozvrhování v dodavatelském řetězci těžby a zpracování ropy. Chemické Listy, 115(4), 188–194. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3827