Nesměrák, K., & Chalupa, R. (2021). Dvě vrbnovské transmutace z počátku 18. století a jejich vztah k Univerzitě Karlově, překlad a analýza dobové zprávy. Chemické Listy, 115(7), 347–355. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3876