Staf, M., & Miklová, B. (2021). Fluidní aparatura pro vysokoteplotní sorpci oxidu uhličitého. Chemické Listy, 115(8), 441–446. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3897