Štafurová, K., Gajdár, J., Barek, J., & Fischer, J. (2021). Stanovenie kadmia pomocou striebornej amalgámovej filmovej elektródy obnoviteľnej mechanizmom klikacieho pera. Chemické Listy, 115(10), 530–533. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3935