Navrátil, T., & John, J. (2021). 73. zjazd chemikov. Chemické Listy, 115(11), 581–582. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3949