Jurášek, M., Opletal, L., Harmatha, J., Sláma, K., & Drašar, P. (2021). O zázračné moci „kořene jelena marala“ [About the Miraculous Power of the "Maral Roots"]. Chemické Listy, 115(11), 595–601. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3952