Benešová, E. (2021). Zima a jak se na ni adaptovat. Chemické Listy, 115(12), 633. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3963