Huseynli, A., & Vylita, T. (2021). Význam kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví. Chemické Listy, 115(12), 651–657. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3966