Rýček, L. (2022). Totální syntéza přírodních látek: případové studie pro zhodnocení nových syntetických metod, objasnění strukturních aspektů a vývoj léčiv. Chemické Listy, 116(4), 204–214. https://doi.org/10.54779/chl20220204