Švábenská, E., & Roupcová, P. (2022). Skryté nebezpečí otěrových částic. Chemické Listy, 116(4), 228–234. https://doi.org/10.54779/chl20220228