Holý, P. (2022). O českých názvech prvků a jejich značkách. Chemické Listy, 116(4), 242–253. https://doi.org/10.54779/chl20220242