Holý, P. (2022). Česko má nový surovinový poklad. Chemické Listy, 116(4), 257–258. https://doi.org/10.54779/chl20220257