Jarošová, A., Čorňák, Štefan, Kučera, M., & Jandlová, M. (2022). Změny koncentrace esterů kyseliny ftalové v plastových materiálech vozidla v průběhu používání. Chemické Listy, 116(8), 509–512. https://doi.org/10.54779/chl20220509