Gerhardtová, I., Sokol, J., Maliarová, M., Martinka, N., & Jankech, T. (2022). Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách potravín a nápojov. Chemické Listy, 116(9), 528–535. https://doi.org/10.54779/chl20220528