Kolská, Z. (2022). Za co vděčím VŠCHT Praha? 35 let spolupráce v oblasti odhadových metod a přípravy a charakterizace nanostrukturovaných materiálů. Chemické Listy, 116(10), 607–613. https://doi.org/10.54779/chl20220607