Novák, M. (2022). Stručný nástin vývoje chemického názvosloví. Chemické Listy, 116(10), 617–625. https://doi.org/10.54779/chl20220617