Řápková, R., & Drašar, P. (2022). Funkcionáři Československé a České společnosti chemické po roce 1965. Chemické Listy, 116(10), 631–637. https://doi.org/10.54779/chl20220631