Hamalová, K., & Kolská, Z. (2022). Membrány se smíšenou matricí pro záchyt oxidu uhličitého. Chemické Listy, 116(11), 672–680. https://doi.org/10.54779/chl20220672