Vacek, J. (2023). Úvaha o funkčnosti (dekonstrukci) našeho vzdělávacího procesu. Chemické Listy, 117(1), 37–38. https://doi.org/10.54779/chl20230037