Drašar, P. (2023). Předsedové Společnosti chemické v letech 1904–1943. Chemické Listy, 117(1), 48–55. https://doi.org/10.54779/chl20230048