Hagarová, I., & Nemček, L. (2023). Detailnejší pohľad na extrakčné postupy vhodné na separáciu nanočastíc zlata z environmentálnych vôd. Chemické Listy, 117(3), 138–146. https://doi.org/10.54779/chl20230138