Čáková, D., Jelenová, N., & Viktorová, J. (2023). Využití reportérových testů při sledování buněčného stresu a toxicity. Chemické Listy, 117(8), 487–494. https://doi.org/10.54779/chl20230487