Borská, K., Danko, M., & Mosnáček, J. (2014). Fotodegradácia a fotochemické sieťovanie polylaktidu. Chemické Listy, 108(11), 1030–1039. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/434