Berková, V., Štěpánková, L., Čičmanec, P., Frejlichová, L., & Berka, M. (2023). Metodika pro stanovení celkového množství fenolických látek, flavonoidů a antioxidační kapacity rostlinných vzorků pomocí kombinované extrakce. Chemické Listy, 117(11), 701–707. https://doi.org/10.54779/chl20230701