Vodička, P., & Schwarz, J. (2017). Analýza elementárního a organického uhlíku v aerosolech. Chemické Listy, 111(6), 354–362. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/69