Pačes, V. (2013). Nobelova cena za fyziologii nebo medicínu 2013. Chemické Listy, 107(11), 833. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/726