Gašparcová, T., Gáper, J., Pristaš, P., Kvasnová, S., & Gáperová, S. (2017). Porovnanie ITS-PCR-RFLP a MALDI TOF MS metód pri identifikácii drevoznehodnocujúcich húb z rodu Ganoderma. Chemické Listy, 111(6), 388–391. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/73