Krejčová, S., Doušová, B., & Kadlecová, R. (2013). Studium kontaminace zdrojů pitné vody selenem v obci Suchomasty (CHKO Český kras). Chemické Listy, 107(3), 219–222. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/744