Švajlenka, J., Kozlovská, M., Pošiváková, T., & Čonková, E. (2017). Analýza vnútorného prostredia stavieb. Chemické Listy, 111(6), 398–403. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/75