Lošťáková, H., Jelínková, M., & Vlčková, V. (2017). Prospěšnost nástrojů integrace výrobců chemických produktů se zákazníky pro posilování vzájemných vztahů. Chemické Listy, 111(6), 404–409. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/76