Štěpánková, K., Šimáková, A., & Milde, D. (2012). Speciace anorganického arsenu v matrici živočišného původu metodami SPE-HG-AAS a HPLC-ICP-MS. Chemické Listy, 106(11), 1061–1066. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/817