Tatarkovič, M., Broncová, G., & Kronďák, M. (2012). Elektroimpedanční spektroskopie a její využití v chemické analýze. Chemické Listy, 106(11), 1067–1074. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/818