Taraba, B., & Veselá, P. (2012). Imobilizace olovnatých iontů na uhlí – termodynamický pohled. Chemické Listy, 106(11), 1081–1085. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/820