Kobera, L., Urbanová, M., & Brus, J. (2012). Více-kvantová NMR spektroskopie pevného stavu: Způsob, jak nahlédnout do struktury anorganických materiálů. Chemické Listy, 106(9), 802–808. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/851