Leskovjanová, J., & Dolejš, P. (2012). Využití biopolymeru chitosanu při úpravě vody koagulací. Chemické Listy, 106(9), 826–830. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/854