Herzogová, L., Doušová, B., Lhotka, M., Machovič, V., Schweigstillová, J., & Koloušek, D. (2012). Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin. Chemické Listy, 106(8), 759–764. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/872