Káňa, J., Chudoba, J., Šimáček, P., & Pospíšil, M. (2012). Stanovení stopových koncentrací FAME v leteckém petroleji. Chemické Listy, 106(7), 665–671. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/894