„Inzerát" (2018) Chemické listy, 112(12), s. 870. Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3245 (Viděno: 21 červenec 2024).