Ďurovcová, I., Špačková, J., Holubová, Ľ., Kyzek, S., Gálová, E. a Ševčovičová, A. (2020) „Ohrozuje environmentálny polutant bisfenol a zdravie človeka?", Chemické listy, 114(4), s. 265–270. Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3584 (Viděno: 7 prosinec 2023).