„Reklama" (2021) Chemické listy, 115(3). Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3799 (Viděno: 21 září 2023).