Skřehot, P. A., Marek, J. a Ptáčková, V. (2021) „Nové legislativní změny týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi", Chemické listy, 115(3), s. 158–160. Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3808 (Viděno: 31 květen 2023).