„Inzerát" (2021) Chemické listy, 115(6), s. 333. Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3865 (Viděno: 28 květen 2023).