„Inzerát" (2021) Chemické listy, 115(11), s. 629. Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3958 (Viděno: 29 květen 2023).