Čiháková, P., Zuzáková, J. a Říhová Ambrožová, J. (2022) „Využití nanočástic stříbra při úpravě, čištění a recyklaci vod", Chemické listy, 116(2), s. 119–128. doi: 10.54779/chl20220119.