Mittnerová, A. (2022) „Role a zastoupení žen v české chemii, zejména na VŠCHT Praha: Tento článek je součástí seriálu Ženy v české chemii", Chemické listy, 116(3), s. 187–195. doi: 10.54779/chl20220187.